...Кому ж її покажу я,
І хто тую мову
Привітає ,
угадає
Великеє слово?
Всі
оглухли — похилились
В
кайданах... байдуже...
Ти
смієшся, а я плачу,
Великий мій
друже

Т. Шевченко

КЛАСИКИ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

(Пам'ятка читачеві)

Квітка-Основ'яненко Григорій. Вибрані твори / Г. Квітка-Основ'яненко. - Х.: Прапор, 2008. - 480 с.
Твори видатного українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки-Основ’яненка, які увійшли до цієї збірки, заклали фундамент нової української прози. Їм притаманні глибокий патріотизм та висока художня майстерність. Вони яскраво представляють різноманітні боки народного життя, у найтонших нюансах віддзеркалюють особливості українського національного характеру. Присвячується 230-річчю від дня народження письменника.

Котляревський І. П.Енеїда: поема / І. П. Котляревський. – К.: Книга, 2008. – 384 с.: іл.
Поема видатного класика української літератури І.П. Котляревського (1769-1838) з ілюстраціями відомого художника-постановника анімаційних фільмів, члена спілки кінематографістів України Івана Будза.

Сковорода Г. Твори: У 2 т. / Г. Сковорода – 2-ге вид., випр. - К.: ТОВ Вид-во “Обереги”, 2005. – (київська б-ка давнього укр. письменства).
Т. 1:Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.: портр. – Бібліогр: с. 36-46.єДо двотомникатворівГригорія Сковороди (1722-1794) увійшлипоезії, байки, притчі, філософськітрактати й діалоги, переклади й листивидатногоукраїнськогописьменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українськогописьменства. Написанікнижноюстароукраїнськоюмовою і впершеповністюперекладені на сучаснуукраїнськулітературнумову, вони відкриваютьчитачевідивосвіт думок і образів великого народного любомудра.Розраховано на широкого читача.

Майстердрами:драматичні твори І. Карпенка-Карого: навч. посіб. / упорядкув. Чічановського А. А.; передм. Дем'янівської Л. С. - К.: Грамота, 2004. – 496 с.

МирнийПанас.Твори: В 2 т. / П.Мирний – К.: Наук.думка, 1989. – 752 с.: портр.

Нечуй-ЛевицькийІван. Кайдашева сім'я; Хмари: повісті / І. Нечуй-Левицький. – К.: Наук. думка, 2001. – 504 с. – (Б-ка школяра )

Плачинда С. П.Міфи і легенди давньої України / С. П. Плачинда. – К.: Спалах ЛТД, 1997. – 176 с.: іл.

Руданський СтепанУсі твори в одному томі / С. Руданський. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - 520 с. – ( Поет. Поличка “Перуна”).

СвітанокВітчизни.Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст.: навч. посіб. / упоряд. А. А. Чічановський. - К.: Грамота, 2001. – 511 с.

Старицький М. П.Руїна: історична проза / М.П. Старицький. – Х.: Факт, 2008. – 624 с.

Стефаник В. С.Моє слово: новели, оповід., автобіогр. та критич. матеріали, витяги з листів: для серед. та старш. шк. віку / В.С. Стефаник; Упоряд., передм. та приміт. Л. С.Дем'янівської. – К.: Веселка, 2001 – 319 с.: іл.

Кiлькiсть переглядiв: 427

Коментарi