/Files/images/PA110013.JPG

«Світ ловив мене,але не піймав.»
Г.Сковорода.

Просвітитель, філософ і поет Григорій Савич Сковорода — один із видатних мислителів історичного минулого нашої держави. Людина універсальних знань і здібностей, палкий захисник інтересів знедоленого народу, він все своє свідоме життя присвятив пошукам істини, боротьбі проти соціальної нерівності.
В цьому році виповнилося 290 років з дня народження видатного українського поета,мислителя,мандрівника,філософа,та педагога, просвітителя- демократа Григорія Сковороди.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ Г.С.СК0ВОР0ДИ

З грудня 1722 р, у сотенному містечку Чорнухи Лубенського полку (нині Полтавської області) а сім'ї малоземельного козака народився Григорій Савич Сковорода
1734-1750рр. - навчається у Києво-Могилянській академії.
1741-1754рр. - юнак співав у придворній капелі російської імператриці Єлизавети.
1750р. - виїжджає за кордон у складі Токайської комісії. Німеччина, Польща, Італія, Австрія
1753р. - повернувся на Україну, працює викладачем поетики в Переяславському колегіумі.
1754-1759рр. - домашній учитель у поміщика Степана Тамари (с. Ковраїна на Переяславщині).
1759-1769рр. - викладає поетику, згодом етику в Харківському колегіумі,
З 1769р. і до останніх днів свого життя Григорій Савич мандрівний філософ.
1769-1774рр. - Г.Сковорода написав ЗО прозових байок що склали знамениту збірку "Байки харківські"
9 листопада (29 жовтня за старим стилем) 1794р. в селі Іванівці (тепер Сковородинівка) на Харківщині Григорій Сковорода помер.

Список літератури
Твори Г.Сковороди

Сковорода,Г.С. Вірші .Пісні.Байки.Діалоги.Трактати.Притчі.Переклади.Листи.[ Текст] / Г.Сковорода. – К.: Наукова думка,1983. -542с.

Сковорода ,Г.Вибрані твори [ Текст] / Г.Сковорода ; упоряд. Та перед. Л.Ушкалова ; прим. й комент.Л.Ушакова та С.Вакуленка. – Харків:Прапор,2007. – 384с.

Сковорода,Г.С. Розмова про істиннещастя[ Текст] / Г.Сковорода. – Харків:Прапор,2002. – 280с.

Сковорода,Г.С.Твори. У 2 т.Т.1.Поезії .Байки. Трактати .Діалоги. / Г.С.Сковорода. – К.: Обереги,1994. – 528с.

Сковорода,Г.С.Твори. У 2 т.Т.2.. Трактати .Діалоги.Притчі. Переклади.Листи.. / Г.С.Сковорода. – К.: Обереги,1994. – 480с.

Сковорода,Г.С.Твори. У 2 т.Т.1..Байки. Трактати .Діалоги. / Г.С.Сковорода. – К.: ТОВВидавництво
« Обереги »,2005. – 528с.

Сковорода,Г.С.Твори. У 2 т.Т.2.. Трактати .Діалоги.Притчі. Переклади.Листи.. / Г.С.Сковорода. – К.:ТОВВидавництво «Обереги» ,2005. – 479с.

Сковорода ,Г. Сад пісень[ Текст]: Вибрані твори / Г.С.Сковорода. – К.: « Веселка », 1983. – 192с.
Григорій Сковорода ( 1722 – 1794 ).[ Текст] // Жулинський . М. Слово і доля: навчальний посібник / Жулинський . М. . – К., 2002. – С.29 -32.

Григорій Сковорода [ Текст]: Поезії / ред. колег. М.П.Бажан, О.Е.Засенко,С.А.Крижанівський,А.С.Малишко та ін. – К.: Радянський письменник , 1971. – 240с.

Про Г.Сковороду

Ніженець,А.М. Григорій Сковорода[ Текст]:Памятні місця на Україні /А.М.Ніженець ,І.П.Стогній . – К.: Наукова думка ,1984. – 96с.
Поліщук,Ф.М. .Григорій Сковорода[Текст]:Життя і творчість / Ф.М.Поліщук. – К.:Дніпро, 1978. – 264с.

Григорій Сковорода ( 1722 – 1794 ).[ Текст] // Степанишин.Б.Давня українська література в школі :посібник / Степанишин Б.. – К., 2000. – С.434 – 477.

Барабаш,Ю.Я. « Знаю человека …»Григорій Сковорода[ Текст]:Поезия. Философия. Жизнь / Ю.Я.Барабаш. – М.:Художня литература,1989. – 335с.

Литературно-мемориальный музей Г.С.Сковороди[ Текст]:Путеводитель . – Харьков.: Прапор, 1979.

Григорій[ Текст] // УСЕ. – К.,1999 . – С.1246.

Сковорода Григорій [ Текст] // Українська література у портретах: .Давня література – література XIXст .: Довидник . – К.,2000. – С.291 – 293.

Сковорода Григорій[ Текст] // Куцевол О.М. Життя і творчість письменника в дзеркалі « поетичної критики» : Навчальний посібник / Куцевол О.М . . – Вінниця.,2010. – С.40 – 45.

Сковорода Григорій[ Текст] // УРЕ. – 2-ге вид.. – К.,1983. – Т.10. – С.231.

Наш перворозум Григорій Сковорода на портреті і в житті [ Текст]: Фотокнига . – К.: Спалах ,2004. – 180с.

Григорій Сковорода .Іззбірки « Сад Божественнихпісень »[ Текст] // Давня українська література : Христоматія . – К., 1998. – С.566 – 598.


Ушаков, Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди [ Текст] / Л.В.Ушаков,О.В.Марченко . – Харків.: Видавництво « Основа» , 1993. – 152с.Сковорода ГригорійСавович[ Текст] // Філософська думка в Україні : Біобібліографічний словник . – К. , 2002. – С.178 – 179.

Драч, І.Ф. Григорій Сковорода [ Текст]:Бібліографічна повість / І.Ф. Драч ., С.Б.Кримський ., М.В. Попович . – К. : Молодь , 1984. – 216с.

Стадниченко , В. Мандрівний будитель народу Г.С.Сковорода [ Текст] / В.Стадниченко // Українська культура. – 2002. – С.29 -31.

Шевчук, Т. Григорій Сковорода : шлях мудреця [ Текст]: Пєса / Т.Шевчук // Дивослово. – 2011. - № 1. – С.29 – 32.

Григорій Сковорода[ Текст]: Бібліографія // Дивослово. – 2012. - № 6. – С.29 – 32.

Кононенко, Т. Історіографія парадигм українознавства як передумова українознавчо – філософського дослідження спадщини Г.Сковороди [ Текст] / Т.Кононенко // Українознавство. – 2011. - № 2. – С.102 – 110.

Кир’ян, Н. Артем Ведель - Григорій Сковорода :культорологічні паралелі [ Текст] / Н.Кир’ян // Слово Просвіти. – 2008. - № 51. – С.10.

Галаур, С. Муравським шляхом у Сковородинівку : літературознавство [ Текст] / С.Галаур // Уряд.кур’єр. – 2010. - № 227. – С.11. – ( Сьгодні народився Першорозум Г.С.Сковорода)

Федчун, Н. Шляхами Григорія Сковороди [ Текст]: Музей одного дня / Н.Федчун // Дивослово. – 2008. - №9 . – С.21 – 25.

Тимощук, В. Український сократ[ Текст]: Творчість Г.Сковороди / В.Тимощук // Уряд.кур’єр. - 2008. - № 228. – С.16.

Бережна, Д. В очікуванні сократа . Життя і філософія Григорія Сковороди[ Текст] / Д.Бережна // Пантелеймон целітель. – 2011. - № 23 ( черв.). – С.7.

Костюченко, В. Григорій Сковорода – філософ ,письменник, учитель, музикант, співець
[ Текст]: Сценарій / В.Костюченко // Дивослово. – 2012. - №11. – С.11 – 13.

Танана, Р. Сковородинськими шляхами Слобожанщини [ Текст]:Біографія / Р.Танана // Слово Просвіти. – 2012. – 29 листоп. – С.12.

Коскін, В. Б.Олійник : « Нам треба провести сковородинізацію всієї України » [ Текст]: інтерв’ю / В.Коскін // Слово Просвіти. – 2012. – 29 листоп. – 5 груд. – С.10 – 11.

Тимошик,М. Долучитися серцем до титана духу .До виходу в світ книги Володимира Стадниченка « Садівник щастя : Сковорода як дзеркало України » [ Текст] / М.Тимошик // Культура і життя . – 2012. - №47( 23 листоп.). – С.13. – ( До 290 – річчя від дня народження Г.Сковороди )

Бренькач, В.Світ ловив його, та не спіймав [ Текст]: Біографія / В.Бренькач // Благовіст. – 2012. - № 47 ( листоп. ). – С.8. – ( До 290 – річчя від дня народження Г.Сковороди )
Матвієнко, М. « Ми створимо світ кращий . Ми створимо день веселіший »[ Текст]: Вшанування / М.Матвієнко //Літературна Україна . – 2012. - №46 ( 29 листоп. ). – С.1. – ( До 290 – річчя з дня народження Г.С.Сковороди )

Кiлькiсть переглядiв: 1341

Коментарi