/Files/images/PA110017.JPG

« Люби природу не як символ Душі своєї ,
Люби природу не для себе, люби для неї.»
Максим Рильський.

Сьогодні в усьому світі все більше уваги приділяється питанням збереження унікальної природи Землі. Запропонований рекомендаційний список літератури
« Люби природу не для себе, люби для неї » має на меті привернути увагу громадськості, і в першу чергу молоді, на тривожний стан довкілля та різноманітні аспекти його збереження на планеті і в Україні зокрема.
Адресується бібліотечним працівникам, вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, студентам та викладачам навчальних закладів та всім, кому небайдужі проблеми екологічного стану планети .
Відбір літератури завершено 21 лютого 2013 року.

Природа! З дитячих років ми звикли до її чарівної краси . Любимо бувати в лісі , полі . Дивимося на квіти , дерева . Радіємо спілкуванню з природою, милуємося її красою.
Людина – це частина природи. І саме природі ми зобов’язані своїм існуванням, своєю досконалістю , своєю могутністю. Та на жаль , не завжди ми шануємо чарівну вроду природи.


Природа нам – як рідний дім,
Вона усім – як мати,
Щоб лад завжди був в домі тім,
Про це нам треба знати.
Не рви , не знищи , не зруйнуй –
Це заповідь для тебе,
Красу планети не зіпсуй –
Вона одна під небом.


Все живе, що нас оточує , хоче і повинно жити. Якщо загине природа, загине і людство. Проблеми екології набувають все більш пріоритетного значення.
Колись на землі кількість людей була невелика , природа не відчувала на собі її тиску. Довкілля легко самоочищалося і самовідновлювалося. Зараз людська діяльність стала могутньою силою , яка впливає на природу ,це й призвело до виникнення різних екологічних проблем. Із розвитком цивілізації та науково технічного прогресу , бурхливим зростанням кількості населення на Землі ,обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються. Страшною дійсністю стали отруєні річки та моря,задушливе ,шкідливе повітря у великих промислових центрах,загублені ліси ,сотні зниклих видів тварин і рослин,загроза кліматичних аномалій ,ерозія та майже повсюдне повне виснаження грунтів у аграрних районах. Такі екологічні катастрофи ,як вибух на ЧАЕС, аварія танкера компанії Ексон –Вальдіс ,пожежа нафтових свердловин у Перській затоці ,свідчать,що забруднення довкілля нині не має меж.

Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи: парниковий ефект ; зменшення озонового екрана в стратосфері; проблема чистої води ;кислотні дощі ;причиною 70 % ракових захворювань у людей і тварин є порушення взаємодії організму і навколишнього середовища ; щорічно планета втрачає десятки видів тварин ,які заносяться в Червону книгу під звуки траурних маршів екологічної катастрофи . І згадується пророцтво великого Кобзаря :’’ Схаменіться ,будьте люди , бо лихо вам буде ‘’.


Земле рідна – природи ім’я ,
Понівечена скрипка моя .
Як могла в цілім світі жити?
Як могла благоденствувать ?Як?
В ніжності просинатися рано,
Коли ти помираєш в ранах?
Як могла ти плекати квіти ?
Коли так благаєш жити ,
Як не чула моя душа ,-
Що здригаєшся ти від ножа .
Як дивлюсь вам, природо, у вічі?
Перед вами я винна тричі !


Не природі потрібна наша охорона . Це нам потрібно її заступництво : чисте повітря ,кришталева вода ,вся природа ,щоб жити. Вона ,Природа, була і завжди буде сильнішою від людини ,тому що вона її породила. Природа вічна і нескінченна. Не владарювати над природою, а співпрацювати з нею ,бути не царем природи ,а її невіддільною часткою.

Список літератури:

Губарець , В.В. Світ який не повинен загинути . Людина і довкілля : сучасний аспект [текст] / В.В. Губарець. , І.А. Подалка . – К. : Техніка . , 2009. – 320с.
Екологічна енциклопедія : УЗТ [текст] / Редак. : А.В. Толстоухов та ін. – К. : ТОВ « Центр екологічної освіти та інформації », 2006. – Т.1 : А- Е. – 432с. : іл.
Губерець , В. З чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України [текст] / В.В. Губарев. , І.А. Падалка . – К. : Техніка , 2003. – 256с.
Собко , В.Г. Стежинами червоної книги [текст] / В.Г. Собко . – К. : Урожай . – 2-и вид., допов. , 2007с. : іл.
Тварини Червоної книги [текст] / А.П. Федоренко. І.В. Рогайко , В.І. Лесенко та ін. – К. : Урожай, 1990. – 208с. ; іл.
Денисик , Г. І. Природа Вінниччини [текст]: Пробн. Навч. Посіб. Для серед. Школ. / Г.І. Денисик. – Вінниця : консоль , 2009. 136с. , іл.
Шевчук , В.Й. Зелений дивосвіт Поділля : Розповіді та поради травозная [текст]/ В.Й. Шевчук . – Віннця : Державна картографічна фабрика, 1997. – 276с. : іл.
Сілі чудес Вінниччини : Альбом [текст] / Вінниц. обл. краєзн. Музей ; відп. за випуск К. Висоцька . – Вінниця , 2008. – 80с.
Зачаровані Карпати : Заповідники та національні природні парки Закорпаття [текст] / Б. Г. Кушнір ( головний редактор ) . – Ужгород : « карпати» , 2005. – 320с. ; іл.
Перлини криму : фотокнига : [текст] Редак. Ю. Іванченко. – Київ : ТОВ «Спалах», 2002. – 160с.
Реймерс, Н. Ф. Природо – пользованиє: Словарь – справочник. [текст]/ Н.Ф. Реймерс. – М. : Мысль , 1990. – 637с. : ил.
Заповедники СССР : Заповедники Украины и Молдавии. [текст] / отв. Ред. : В. Е. Соколов. , Е.Е. Сыроечковський . – М. : Мысль , 1987. – 271с. : ш. , карт.
Новоселяцький М.Ю. Фізична екологія Навчальний посібник [текст] / М. Ю. Новоселецький , Д.В. Лико , А. Л. Панасюк , В.І. Тищук . – К. : Кондор. – 2009. – 480с.
Мусієнко ,М.М. Екологія . Охорона природи : Словник – довідник [текст]. – К. : Т- Во « Знання» , КОО , 2002. – 550с.
Коробейников, Б.А. Верни дом природе : Фотоальбом [текст]/ Б.А. Коробейников . – К. : Политиздат Украины, 1990. – 176с. : ил.
Мусієнко, М.М. Екологія Охорона природи Словник – довідник [текст]/ М.М. Мусієнко , В.В. Серебряков . – К. : Т – Во «Знання» , КОО , 2007. – 624с.
Кизима , Р.А. Екологія і екологічне право : навч. Посібник [текст]/ Р.А. Кизима , В.М. Кухарчук , В.В. Яковчук . – Тернопіль : Підручники і посібники. 2009. – 336с.
Мусієнко М.М. Екологія : Тлумачний словник[текст]/ М.М. Мусієнко , В.В. Серебряков , О.В. Брайон. – К. : Либіть , 2004. – 376с.
Іванюк , Д.П. Управління природоохоронною діяльністю : навч. Посібник [текст]/ Д.П. Іванюк , І.В. Шульга . – К .: Алерта , 2007. – 368с.

Романець О. Свято картоплі[текст]: Екологічне виховання /О. Романець// Позакласний час. – 2006. - № 15-16. – С. 47-48

Збережемо красу землі для наших нащадків[текст]: Екологічне виховання (уроки, ігри) // Позакласний час. – 2006. - № 3-4. – С. 3-30

Кiлькiсть переглядiв: 4512

Коментарi