/Files/images/рлшрлрл.jpeg

«Світи в віках Божим смолоскипом»

пам'ятка читачу

( До 70 – річчя від дня смерті О. Теліги )

Ім'я Олени Теліги не так давно повернулося у нашу літературу та історію. Десятки років в Україні про неї нічого не було відомо. Кому­ністична пропаганда затаврувала О. Телігу як «українську буржуазну націоналістку», тобто «ворога народу». І лише через півстоліття піс­ля її смерті ім'я поетеси виринуло із забут­тя, коли в лютому 1992 р. на місці її загибелі в Бабиному Яру було встановлено пам'ятний хрест, а вулицю, що пролягає поруч, названо ім'ям Олени Теліги.

Люба ,незабутня, рідна Олено Теліго і всі друзі, полум’яні революціонери,що впали там на бойовому посту в трагічному Києві! Деж ваші могили ? Ми прийдемо туди тепер - вночі , щоб не бачив кат ,ми прийдемо туди колись – вдень , щоб побачив увесь край. Ми сплетемо нев’янучий вінок з своїх сердець і покладемо на вашу могилу . Будуть на тій могилі цвісти білі квіти жалю,посаджені нами. А на тих квітках білих буде вічно горіти ваша свята кров. Кров на квітках. Засліпить вона очі нашим ворогам,що переможені, впадуть на коліна,благаючи пощади. Виросте вона,та ваша благородна кров, у вічну легенду,яку наші покоління повторяти муть ,як молитву.

Ми ще не знаємо, де ваша могила,але в нашій памяті стверджуються пророчі слова безсмертної Олени Теліги

Над могилою вашою тиша і спокій ,Та по рідному краю – зловіщі вогні .І піти по слідах ваших скошених кроків . Рвучко тягнуться сотні окремих ніг.Так ,сотні,тисячі,мільйони іменних і безіменних героїв під жовто- синім стягом

Ітимуть і йтимуть по ваших слідах, щоб на своїй Соборній Українізасвітити довгождане сонце ,імя якому Держава.

Сьогодні твори Олени Теліги вивчають в шко­лі, її життя і творчість досліджують історики і літературознавці, але широкому загалу вона ще не досить відома. Біографія поетеси містить багато «білих плям»: досі точно невідомі ні рік її народження, ні день героїчної загибелі.

Мита видання – ознайомити учнів і студентів із життєвим подвигом та героїчною поезією української поетеси і патріотки О.Теліги . Розвивати почуття обов’язку перед своїм народом .

Пам’ятка розрахована на учителів філологів учнів і студентів і всіх кого цікавить творчість О.Теліги.

Відбір матеріалу до пам’ятки закінчено 8 лютого 2012 року.

«Хай мій клич зірветься у високість і мов прапор в сонці, затріпоче»
Олена Теліга

Олена Теліга (дівоче прізвище - Шовгенова) народилася 21 липня 1907 (або 1906) року в Пе­тербурзі. Батько її, Іван Шовгенов, українець за походженням, був відомим вченим-гідротехніком, професором Петербурзького університе­ту. Мати - дочкою православного священика з Поділля, педагогом, вихованкою Бестужівських курсів. Перші роки дитинства були безтурботними і щасливи­ми. Батьки жили заможно, і тому діти (Олена і

двоє братів) мали все необхідне, щоб здобути гарне виховання і достойну освіту. Крім російської, вона добре володіла французькою та німецькою мовами, лише рідної, української, не знала, і українкою себе не усвідомлювала.

Напередодні 1917 року Івана Шовгенова за­просили на викладацьку роботу до Київського політехнічного інституту. Вир революційних подій не обминув родину: батько незабаром став одним із міністрів уряду УНР, а стар­ший брат Олени - вояком української армії. Після поразки української революції вони емігрували до Чехії, а мати з молодшими ді­тьми залишилася в окупованому більшовика­ми Києві. П'ятнадцятирічна дівчина змушена була працювати посильною в Політехнічному інституті, а влітку підробляти на городах за мізерний пайок. Хоча кожний день Олени був боротьбою за ви­живання, проте вона не переймалася тим, не зациклювалась на буденності, намагалася збе­регти почуття гідності.

Лишатися в Києві родині ставало все більш небезпечним. Навесні 1922 року мати з ді­тьми покинула Україну і виїхала до чоловіка. У 1924 році Шовгенови переїхали до чеського міста Подєбари, де батько працював ректором Української господарської академії, а Олена вчилася на літературному відділенні Україн­ського вищого педагогічного інституту імені М. Драгоманова. Для майбутньої поетеси розпоча­лася смуга еміграції, яка тривала майже все її свідоме життя, сповнене туги за батьківщиною і непереборним бажанням повернутися у вільну, незалежну Україну.

Україну, як вважала Олена Теліга, може вря­тувати лише новий тип українця — людини, яка вміє жити і вмирати заради своєї батьків­щини. «Україна — це ще не тільки земля, але й нація. А нація — це ще не. тільки сучасне покоління. Нація — це мертві, живі й ненаро­джені, об'єднані кров'ю, минулим та боротьбою за майбутнє й сучасне Україна - це її історія, мистецтво, духовність...».

Україні Олена Теліга присвятила своє життя і творчість. І в поезії, і в публіцистичних творах Олена Теліга прагнула до розуміння ролі жінки в жит­ті суспільства.

/Files/images/imagesдл.jpeg

З початком Другої Світової війни у долі Оле­ни Теліги відбувався останній крутий поворот. Восени 1941 року разом з Уласом Самчуком Олена нелегально поверну­лася у Київ, де одразу взялася до організації культурного життя України: очолила Спілку українських письменників, розпочала редагува­ти літературно-мистецький альманах «Літаври» (додаток до газети «Українське слово»). За ко­роткий час навколо Олени Теліги згуртувалася українська творча інтелігенція. Уперше після довгих років більшовизму почали відкрито говорити про власну державність, знову замайоріли жовто-блакитні національні прапори, залунала українська мова, розпочала правитися служба Божа в храмах.

У грудні 1941 року було заарештовано ряд співробітників «Українського слова», що не­вдовзі припинив своє існування. Смертельна небезпека нависла і над О. Телігою, але вона категорично відмовилася залишити місто, спрямовуючи всі зусилля на роботу Спілки. Вранці 9 лютого 1942 року під час чергового засідання гестапо заарештувало всіх присут­ніх. Абсолютно непричетний до справ Спіл­ки Михайло Теліга добровільно пішов разом зі своєю дружиною на смерть. Через декілька днів, ймовірно 21 лютого1942 року, їх розстрі­ляли в Бабиному Яру. Згодом у камері гестапо був знайдений короткий напис під тризубом: «Тут сиділа і звідти піде на розстріл Олена Те­ліга». Один із катівзізнавався, що не бачив ще чоловіка, який вмирав би так героїчно, як ця гарна жінка. Це було останнє свідчення про поетесу і борця, мужність і героїзм якої визна­ли навіть вороги.

За свої неповні тридцять п'ять років Олена Теліга не встигла видати жодної книжки, та й більшість рукописів загубилася під час переїз­дів та у вирі воєнних років. Лише після смерті поетеси вийшло три її збірника: «Душа на сто­рожі» (1946 р.), «Прапори духа» (1947 р.), «На ужині» (1947 р.). Творча спадщина О. Теліги налічує 40 віршів, 15 публіцистичних статей, а також оповідання «Або — або».

Література яку ви можете прочитати

в наші бібліотеці про життя та творчість Олени Теліги

Жадан,Л. Тільки тим дана перемога , хто й у болі сміятися міг[Текст ]: Життєвий і творчий шлях О.Теліги та О.Ольжича/Л.Жадан //Шкільна бібліотека.- 2007.- №7.- С.63-66.

Миронець, Н. Олена Теліга [Текст ] / Н.Миронець // Чумацький шлях.- 2005.- №6.- С.50-56.( До 100-річчя від дня народження )

Олена Теліга (21.VII.1907-13(?)- 21.II. 1942) [Текст ]// Українське слово :Христоматія української література та літературної критики XX ст..-2- ге. Вид..- кн.. 2.-К.,2001 С.726-730.

Олена Теліга (1907-1942) [Текст ]// Жулинський .М.Слово і доля: Навч. Посібник.- К.- 2002 .- С.571-581.

Олена Теліга [Текст ]// Бернадська. Н.І.Українська література XX століття:Навч. Посібник для старшоклас.та вступник.до вищих навч.закл..- К.- 2006 .-3-тє вид..-С.122-127.

Теліга Олена Іванівна [Текст ]// Мистецтво України : Біогр.довід..- К.,1997.-С.578.

Олена Теліга (21.07.1906- 21.02.1942) [Текст ]// За волю України повстанські пісні.- Луцьк., 2007.- С.356- 361.

Теліга Олена Іванівна [Текст ]// Провідники духовності в Україні : Довідник .-К.,2003.-С.318- 320.

Олена Теліга 1907-1942 [Текст]// Далекі зірниці . Українська література першої половини XXст. : Навч.посібник .- К.,2005.- С.355- 360.
Олена Теліга [Текст] //УСЄ Універсальний словник-енциклопедія.-К.,1999.- С.

Олена Теліга [Текст]//Оліфіренко .С.М. та ін.Універсальний літературний словник-довідник /Оліфіренко .С.М. та ін..-Донецьк .,2008.-С.

Олена Теліга (1907-1942)[Текст]//Історія української літератури XXстоліття.:Навч. Посібник .-К.,1994.-Кн.2.-ч.1.-С.98-105.

Олена Теліга (1907)[Текст]//Історія української літератури XXстоліття: Підручник .-К.,1998.-С.61-65.

Скрипник,Л. Олена Теліга життя за тризубовий стяг[Текст]/ Л.Скрипник.,В.Глушаниця// Шкільна бібліотека.-2006.-N6.-С.50-56.

Белік,М.В. Пішла, бо знала: повернеться![ТЕКСТ]:100-річчя О.Теліги /М.В. Белік//Шкільна бібліотека.- 2007.-N6.-С.61-62.

Хадан,Л.В. Світи в віках Божим смолоскипом [Текст]: Життєвий і творчий шляхО.Теліги /Л.В.Хадан//Позакласний час.- 2009.- N1-2.-С.35-39.

Смотрич,О. Моя сосідка Олена Теліга [Текст]:Осінь1941-зима1942р./О.Смотрич//Літературна Україна .-2009.-24груд.-С.7.

Сапеляк,С.Велика правда Олени Теліги[Текст]/С.Сапеляк//Літературна Україна.- 2009.-26 лист.- С.7.

Кирян,Н.Ми не повинні зламатися [Текст]:105-річчя від дня народження О.Теліги/Н.Кирян//Слово Просвіти.-2011.-28лип.3серп.- С.5.

Пастернак,Н. Живописець слова ,патріотка,діяч культури [Текст]: 70-річчя від дня смерті О.Теліги/Н.Пастернак//Культура і життя.-2012.- 17 лют.- С.8.

Ананченко, Т. Олег та Олена: у липні відзначаємо 100-річчя від дня народження лицаря українського духу О.Ольжича і 101 рік від дня народження "поетки вогняних меж" О.Теліги[Текст] / Т. Ананченко // Слово Просвіти. - 2007. - №26. - С. 6.

Дубина, М. Голос мужнього покоління[Текст] / М. Дубина // Літературна Україна. - 1999. - 4 листоп. –

Герасимчук, В. Гаряче серце і "гаряча смерть" нескореної поетеси Олени Теліги[Текст] / В. Герасимчук // Літературна Україна. - 2006. - 27 лип. - С. 2.

Героїня національного визволеннях[Текст] // Знаменні дати : Календар 2006. - 2006. - С. 132-138.

Грабовський, В. Стигмати героїчної долі: то де ж і коли народилася Олена Теліга?[Текст] / В. Грабовський // Літературна Україна. - 2006. - 3 серп. - С. 8.

Донцов, Д. Душа в червоній амазонці : (1906-1942)[Текст] / Д. Донцов // Культура і життя. - 2006. - №31. - С.

Карамаш, С. Разом - у любові, праці й смерті : долі Олени і Михайла Теліг[Текст] / С. Карамаш // Літературна Україна. - 2008. - 6 берез. - С. 7.

Ковальчук, О. "Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив..." : літературно-музична

композиція, присвячена 100-річчю від дня народження Олени Теліги[Текст]

/ О. Ковальчук // Дивослово - 2006. - №7. - С. 30-35


Миронець, Н. Зоря першої величини: то коли ж таки і де народилася Олена Теліга? [Текст]/ Н. Миронець // Літературна Украіна. - 2006. - 14 верес. - С. 4.

Миронець, Н. Олена Теліга: до 90-ліття з дня народження[Текст] / Н. Миронець // Чумацький шлях. - 2005. - №6. - С. 10 – 15.

Миронець, Н. Олена Теліга: нове прочитання великої біографії[Текст] / Н. Миронець // Українська культура. - 2006. - №8. - С. 37.

Мірошніченко, Н. Повернення із небуття[Текст] / Н. Мірошніченко // Літературна

Украіна. - 2007. - 26 квіт. - С.

Олена Теліга, жінка-борець , жінка -легенда [Текст] // Урядовий кур’єр. - 2006. - 23 верес. - С. 1,2.

Сапеляк, С. Велика правда Олени Теліги[Текст] / С. Сапеляк // Літературна Україна. - 2009. - №39. - С. 7.

Сінченко, О. Тонкий лірик і лицар чину - Олена Теліга[Текст] / О. Сінченко // Слово і час. - 2006. - №9. - С. 79-80.

Смотрич, О. Моя сусідка Олена Теліга : осінь 1941 - зима 1942 року[Текст] / О. Смотрич // Літературна Україна. - 2009. - 24 груд. - С. 7.

Червак, Б. Національний ідеал Олени Теліги : 21 липня 1906 року народилася відома

українська поетеса і громадсько-політичний діяч[Текст] / Б. Червак // День. – 2009. - №124. - С. 8.

Червак, Б. Воїн української революції[Текст] / Б. Червак // День. - 2006. - №125. - С. 7.

Твори

Теліга Олена. Листи.Спогади[Текст ]/Упоряд.Н.Миронець.- К.- :

Видавництво ім.Олени Теліги., 2003 .- 400с.,іл.

Олена Теліга [Текст]//Дивосвіт «Веселки» : Антологія літератури для дітей та юнацтва.-К.,2005.-Т.2.-С.289-291.

Теліга ,О. Мужчинам [Текст ] :Вірш/ О.Теліга // Дніпро.- 2009.- №11.- С.36.

Теліга ,О.’’Ніч була розбурхана та тьмяна …’’ [Текст ] : вірш / О.Теліга // Дніпро.- 2010.- №9 .- С.50.

Теліга, О. Літо [Текст ] : Вірш / О.Теліга // Дніпро.- 2009.- № 4.- С. 6.

Теліга, О. « Махнуть рукою ! Розіллять вино! …» [Текст ]: вірш /О.Теліга // Дніпро.- 20

Інтернет-ресурси

Інтернет-ресурси про письменницю:

1. Олена Телiга. Біографічна довідка [Електронний ресурс]\ режим доступу: http://poetry.uazone.net/teliha/teliha00.html – мова – українська. – загол. з екрану

2. Теліга О[Електронний ресурс]\ режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/ – мова –українська. – загол. з екрану.-Біографія. Твори. Література.

3. ХХ сторіччя української поезії. Атологія «Вітчизни» [Електронний ресурс]\ режим доступу: http://vitchyzna.ukrlife.org/– мова – українська. – загол. з екрану

4. Олена Теліга (1907–1942) [Електронний ресурс]\ режим доступу: http://poetry.uazone.net/teliha/ – мова – українська. – загол. з екрану.- Алфавітний покажчик творів. Біоґрафічна довідка

5. Олена Теліга. ЛИСТИ, СПОГАДИ. Видавництво імені Олени Теліги. [Електронний ресурс]\ режим доступу: http://ukrlife.org/main/minerva/teliha.htm – мова – українська. – загол. з екрану.- Наведено 65 листів і листівок Олени Теліги до різних адресатів: Михайла Теліги,

Наталії Лівицької-Холодної, Дмитра Донцова, Уласа Самчука, Олега Лащенка, Богдана-Ігоря Антонича та інших. Другу частину книги становлять спогади сучасників Олени Теліги, а також фотографії, частина яких публікується вперше.В електронному варіанті.

6. Олена Теліга. О краю мій: Твори, документи, біографічний нарис. [Електронний ресурс]\

режим доступу: http://www.bestbooks.kiev.ua/html/b6.html – мова – українська. – загол. з екрану.- Наведені поетичні і прозові твори талановитої української поетеси та активної громадської діячки Олени Теліги, а також нарис про життя і творчість поетеси на основі документів, листів, спогадів сучасників.

/Files/images/оогщгщ.jpg

Матеріал підібрала : бібліограф Сміян.В.В. Теплик - 2012

Кiлькiсть переглядiв: 1011

Коментарi